Thursday, 17 March 2016

ပန္းသာပ်ဳိးသည့္ ပန္းပ်ဳိးလက္ပန္းသာပ်ဳိးသည့္ ပန္းပ်ဳိးလက္

မခ်စ္တတ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး
ခ်စ္တတ္ပါတယ္ကြယ္
ခ်စ္တတ္ေပမဲ႔မခ်စ္ရက္သည္
ပန္းသာပ်ဳိးသည့္ ပန္းပ်ဳိးလက္

မလြမ္းတတ္လုိ႔ မဟုတ္ရပါဘူး
လြမ္းတတ္ပါတယ္ကြယ္
လြမ္းတတ္ေပမဲ႔ အလြမ္းကိုေပြ႔ဖက္
ပန္းကိုခ်စ္သည့္ ပန္းပ်ဳိးလက္

မနမ္းတတ္လို႔ မဟုတ္ရပါဘူး
နမ္းတတ္ပါတယ္ကြယ္
နမ္းတတ္ေပမဲ႔အနမ္းခက္သည္
ပန္းျမတ္ႏိုးသည့္ ပန္းပ်ဳိးလက္

ခ်စ္တတ္၊ လြမ္းတတ္၊ နမ္းတတ္
ၿမတ္ႏိုးတတ္သူ အပူအၿပည့္
ဓေလ႔တူညီ
၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တုိင္း မွီခဲ႔
အတုိင္းအဆ
မၿပတတ္ေအာင္
ယစ္မူးတြယ္တာ ခ်စ္ေနပါလဲ
ကိုယ္ဟာ ပန္းသာပ်ဳိးလို႔
ပန္းခူးခက္သည္
ပ်ဳိႏွမအတြက္ ပန္းပ်ဳိးလက္

ေလးစားစြာျဖင့္
လိပ္ျပာ

No comments:

Post a Comment